TAI NGHE - LOA BLUETOOTH, PHỤ KIỆN
1/ Sạc Cáp Tai nghe

SAMSUNG
- Sạc 0.7A: 50K Combo Sạc + Cáp: 80K
- Sạc 1A: 60K + Cáp: 90K
- Sạc 2A-5V: 90K + Cáp 70K: 160K
- Sạc nhanh - FastCharge 15W: 150K + Cáp 70K: 220K
- Sạc nhanh - FastCharge 15W: 150K + Cáp Type C 90K: 240K
- Sạc siêu nhanh - Super FastCharge 25W: 230K + Cáp Type C 110K: 340K (A70/A71/A80/A90/M51/S10 5G/N10 Seri/S20 Seri/N20 Seri)
- Sạc siêu nhanh - Super FastCharge 45W: 330K+ Cáp Type C 5A 130K: 460K (N10 Seri/S20 Seri/N20 Seri)
- Cáp Micro USB: 70K
- Cáp USB 3.0: 70K
- Cáp Type C: 90K
- Cáp Type C 2 đầu: 110K
- Cáp Type C 2 đầu 5A: 130K

- Tai nghe 3.5mm: 90K
- Tai nghe 3.5mm AKG : 180K
- Tai nghe Type C AKG N10 Seri/S20 Seri/N20 Seri: 280K
- OTG Samsung/Chuyển đổi Micro - Type C: 90K
- Sạc Tab: 190K + Cáp 60K : 250K


Apple HÀNG ZIN:
- Sạc Zin máy 5W: 150K
- Sạc Ipad 10W: 220K
- Sạc Ipad 12W: 240K
- Sạc Zin 18W: 370K + Cáp Type C 250K = 620K (Hỗ trợ Iphone 8 đến 12)
- Sạc Zin 18W: 370K + Cáp Type C 2 đầu 220K = 590K (Ipad Pro 11/12.9 Gen 3/4)
- Sạc Zin 20W: 490K + Cáp Type C 250K = 740K (Hỗ trợ Iphone 8 đến 12)


- Cáp Lightning: 150K
- Cáp Zin Type C - Lightning: 250K (Hỗ trợ Iphone 8 đến 12)
- Cáp Zin Type C 2 đầu: 220K (Ipad Pro 11/12/9 Gen 3/4)
- Cáp Zin Sạc Apple Watch: 490K
- Tai nghe 3.5mm: 190K
- Tai nghe Lightning: 390K
- Jack chuyển Lightning -> 3.5mm: 250K

Apple LINH KIỆN LOẠI 1
- Sạc 1A: 60K
- Cáp Lightning: 70K (5/5S/6/6 Plus/6S/6S Plus)
- Sạc IPAD 10W: 120K
- Cáp 4/4S: 50K
- Tai nghe 4/4s: 50K

SONY
- Cáp: 50K
- Cáp Type C: 90K
- Sạc nhanh Fast Charger 2.0: 150K + Cáp: 200K
- Sạc nhanh Fast Charger 2.0: 150K + Cáp Type C: 240K
- Sạc nhanh Fast Charger 3.0: 210K + Cáp Type C: 300K
- Sạc EP880: 110K + Cáp: 160K
- Tai MH750: 150K
- Tai MH-EX300AP: 150K
- Tai Sony MDR-ZX100A: 249K

LG
- Cáp: 50K
- Cáp USB Type C: 90K
- Sạc 1A: 60K + Cáp: 90K
- Sạc 1,2A: 80K + Cáp: 130K
- Sạc 1,8A: 100K + Cáp: 150K
- Sạc nhanh Fast Charger: 150K + Cáp: 200K
- Tai nghe: 50K

NOKIA
- Sạc 1A: 70K 1.2A: 90K
- Sạc nhanh Quickcharge 3.0 liền dây: 250K


HTC
- Sạc 1A: 75K 1.5A: 100K
- Tai nghe HTC Inovation: 75K
- Tai nghe HTC ONE: 150K

$ Giá: 990K

TÌM KIẾM
Danh mục sản phẩm
Mức giá