1/ Apple Watch Seri 8 45mm GPS Midnight Aluminum

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.9" 396x484, Ram 1Gb, Rom 32Gb, Apple S8 64 bit 2 nhân, Vỏ nhôm, Mặt kính , Lưng gốm, Kháng nước, Pin 303mAh, Net 32G 

$ Giá: 6.990K

2/ Apple Watch Seri 8 41mm GPS White Aluminum

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.69" 352x430, Ram 1Gb, Rom 32Gb, Apple S8 64 bit 2 nhân, Vỏ nhôm, Mặt kính , Lưng gốm, Kháng nước, Pin 282mAh, Net 32G 

$ Giá: 5.490K

3/ Apple Watch Seri 6 44mm Silver Stainless Steel

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.78" 368x448, Ram 1Gb, Rom 32Gb, Apple S6 64 bit 2 nhân, Vỏ thép, Mặt kính Sapphire, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 303mAh, Net 47.1G 

$ Giá: 6.490K

4/ Apple Watch Seri 6 44mm GPS Blue

- Tình trạng: 98% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Cáp, Sạc
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.78" 368x448, Ram 1Gb, Rom 32Gb, Apple S6 64 bit 2 nhân, Vỏ nhôm, Mặt kính , Lưng gốm, Kháng nước, Pin 303mAh, Net 47.1G 

$ Giá: 4.990K

5/ Apple Watch Seri 5 40mm GPS Gold/Gray Aluminum

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.57" 324x394, Ram 1Gb, Rom 32Gb, Apple S5 64 bit 2 nhân, Vỏ nhôm, Mặt kính Ion-X, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 245mAh, Net 39.8G 

$ Giá: 4.490K

6/ Apple Watch Seri 1 38mm GPS Stainless Steel

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, cáp
- Khuyến mãi: Dán màn hình
- Cấu hình: 1.5" 272x340, Ram 512Mb, Rom 8Gb, Apple S1, Vỏ thép, Mặt kính Sapphire, Lưng gốm, Kháng nước, Pin 205mAh, Net 40G

$ Giá: 1.290K

7/ Huawei Watch GT4 46mm Classic Chính hãng - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.43" 466x466, Đường kính mặt 46mm, Vỏ thép, Mặt kính, Kháng nước, Pin 524mAh, Net 48G 

$ Giá: 4.790K

8/ Huawei Watch GT4 46mm Sport Chính hãng - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.43" 466x466, Đường kính mặt 46mm, Vỏ thép, Mặt kính, Kháng nước, Pin 524mAh, Net 48G 

$ Giá: 4.490K

9/ Huawei Watch GT4 46mm Sport Chính hãng

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Chính hãng 01/2025, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Sạc
- Cấu hình: 1.43" 466x466, Đường kính mặt 46mm, Vỏ thép, Mặt kính, Kháng nước, Pin 524mAh, Net 48G 

$ Giá: 3.490K

10/ Huawei Watch GT3 Pro Ceramic

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc
- Cấu hình: 1.32" 466x466, Đường kính mặt 43mm, Vỏ Gốm, Mặt kính Sapphire, Kháng nước, Pin 292mAh, Trọng lượng 50G 

$ Giá: 4.490K

11/ Huawei Watch GT3 46mm Classic

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.43" 466x466, Đường kính mặt 46mm, Vỏ thép, Mặt kính, Kháng nước, Pin 455mAh, Trọng lượng 42.6G 

$ Giá: 3.290K

12/ Huawei Watch GT Cyber Blue/Black/Gold

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.32" 466x466, Đường kính mặt 45mm, Vỏ thép, Mặt kính, Kháng nước, Pin 292mAh, Net 60G 

$ Giá: 2.790K

13/ Honor Watch GS3 Leather

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.43" 466x466, Đường kính mặt 45mm, Vỏ thép, Mặt kính, Kháng nước, Pin 451mAh, Net 40G 

$ Giá: 1.990K

14/ Samsung Watch 5 Pro Gray Titanium

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.4" 450x450, Đường kính mặt 46mm, Vỏ thép Titanium, Mặt Sapphire, Kháng nước, Pin 590mAh, Net 46.5G 

$ Giá: 4.990K

15/ Samsung Watch 4 46mm Classic

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.4" 450x450, Đường kính mặt 46mm, Vỏ thép Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass DX+, Kháng nước, Pin 361mAh, Net 52G 

$ Giá: 4.490K

16/ Samsung Watch 3 45mm LTE Black

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng Cửa hàng 60 ngày, Phần mềm trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.4" 360x360, Đường kính mặt 45mm, Vỏ thép Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass DX, Kháng nước, Pin 340mAh, Net 53.8G 

$ Giá: 4.490K

17/ Samsung Watch 3 45mm Silver

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.4" 360x360, Đường kính mặt 45mm, Vỏ thép Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass DX, Kháng nước, Pin 340mAh, Net 53.8G 

$ Giá: 3.990K

18/ Samsung Watch 3 41mm LTE Silver

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Hỗ trợ: E-sim, nghe gọi mọi lúc mọi nơi như điện thoại
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.2" 360x360, Đường kính mặt 41mm, Vỏ thép Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass DX+, Kháng nước, Pin 247mAh, Net 48.2G 

$ Giá: 3.990K

19/ Samsung Watch 3 41mm Silver

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.2" 360x360, Đường kính mặt 41mm, Vỏ thép Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass DX+, Kháng nước, Pin 247mAh, Net 48.2G 

$ Giá: 3.490K

20/ Samsung Watch Active 2 44mm Black Stainless Steel

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.4" 360x360, Đường kính mặt 44mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass DX+, Kháng nước, Pin 340mAh, Net 42G 

$ Giá: 2.290K

21/ Samsung Watch Active 40mm Black - New

- Tình trạng: New 100%
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.1" 360x360, Đường kính mặt 40mm, Vỏ nhôm, Mặt kính Gorilla Glass 3, Kháng nước, Pin 270mAh, Net 25G 

$ Giá: 1.790K

22/ Samsung Watch 46mm Silver

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 60 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Sạc, đế sạc
- Cấu hình: 1.3" 360x360, Đường kính mặt 46mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass DX+, Kháng nước, Pin 472mAh, Net 63G 

$ Giá: 2.790K

23/ Samsung Watch 42mm Gold

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 30 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.2" 360x360, Đường kính mặt 42mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass DX+, Kháng nước, Pin 270mAh, Net 49G 

$ Giá: 1.990K

24/ Samsung Gear S3 Classic

- Tình trạng: 99% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 30 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Fullbox
- Cấu hình: 1.3" 360x360, Đường kính mặt 46mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass SR+, Kháng nước, Pin 380mAh, Net 63G 

$ Giá: 1.990K

25/ Samsung Gear S3 Frontier

- Tình trạng: 97% - 07 Ngày Đổi máy nếu lỗi Phần Cứng do Nhà sản xuất, BH Phần cứng tại CH 30 ngày, Phần mềm Trọn đời
- Phụ kiện: Cáp, sạc
- Cấu hình: 1.3" 360x360, Đường kính mặt 46mm, Vỏ Stainless Steel, Mặt kính Gorilla Glass SR+, Kháng nước, Pin 380mAh, Net 63G 

$ Giá: 1.490K
TÌM KIẾM
Danh mục sản phẩm
Mức giá